Verantwoord spelen

Wanneer je een gokje gaat wagen in een online casino, dan zul je natuurlijk eerst een storting moeten doen op je casinorekening. Hoeveel geld je stort, is afhankelijk van het geld dat je te besteden hebt, althans wanneer je verantwoord speelt in het online casino.

Vrijwel op elke website van een online casino kun je een pagina vinden die als titel heeft “verantwoord spelen”. Op zo’n pagina staat informatie over hoe het casino ervoor zorgt dat spelers op een verantwoorde manier een gokje wagen In het casino. Zo staat er bijvoorbeeld aangegeven of je bepaalde limieten in kunt stellen, tips om verstandig om te gaan met het speelgeld en soms staat er vermeld hoe de uitbetalingen bij het casino geregeld zijn. Verder wordt vermeld hoe je jezelf als speler voor korte of langere periode kunt uitsluiten van deelname aan het spelen bij het betreffende casino, mocht je merken dat je jouw speelgedrag minder goed in de hand kunt houden.

Wat is verantwoord spelen nu eigenlijk?

De betekenis van het verantwoord spelen zal voor elke speler anders zijn. Immers, de ene speler heeft meer te besteden dan de andere. Verantwoord spelen is in ieder geval dat je ervoor zorgt dat je door het gokken niet op de een of andere manier In de problemen komt. Wanneer je verantwoord speelt, gebruik je bijvoorbeeld nooit meer geld om te gokken, dan je jezelf kunt veroorloven. Je gebruikt geen geld dat bestemd is voor bijvoorbeeld de boodschappen, de huur, verzekeringspremies of andere belangrijke zaken. Daarnaast is verantwoord spelen dat je goed In de gaten houdt hoe lang je speelt In het casino. Kijken we naar de tijd die mensen gemiddeld doorbrengen tijdens een avondje casino, dan kun je stellen dat 3 of 4 uur spelen meer dan voldoende zou moeten zijn.

Kort gezegd verstaan we onder verantwoord spelen dat je nooit meer geld besteedt dan dat je jezelf kunt veroorloven en je je speelgedrag stevig In de hand hebt.

Waarom al die ophef over verantwoord spelen?

Bij de inwerkingtreding van de nieuwe Wet kansspelen op Afstand was een van de doelstellingen van de overheid om dwangmatig gokken of gokverslaving, onder met name jongeren, te voorkomen. Wie te veel geld spendeert aan het gokken of te lang doorbrengt In het online casino, loopt immers het risico dat men op een bepaald moment in de problemen komt. Wie teveel geld vergokt zal in financiële problemen kunnen geraken. Speel je te lang In het online casino dan zal dat een negatief effect hebben op je sociale leven. Om met name jongeren te wijzen op de gevaren waaraan zij zich blootstellen, wanneer zij een online casino bezoeken, bieden online casino ’s deze informatie aan.

Verantwoord spelen doe je zo!

Wie verantwoord wil spelen in een online casino gebruikt dus nooit meer geld dan hij of zij zich kan veroorloven. Als vuistregel kan men aanhouden dat 3 of 4 uur spelen in een online casino een acceptabele periode is. Hierbij gaan we er dan vanuit dat je hooguit een of twee keer In de week bij een online casino speelt en dus niet elke dag.

Online casino ’s zijn verplicht om spelers bepaalde limieten in te laten stellen. Zo moet je instellen hoeveel geld je maximaal per dag wilt kunnen storten, hoe lang je In het casino wilt kunnen spelen en hoeveel geld er maximaal op je casinorekening mag staan. Wanneer je wordt gevraagd deze limieten in te vullen dan is het aan te bevelen dit zeer zorgvuldig te doen. een ander soort limiet dat je jezelf kunt opleggen, zijn de zogenaamde winst en verlies limieten. Hierbij spreek je met jezelf een bepaald bedrag af dat acceptabel is als verlies en je spreekt een bedrag als winstlimiet af. Zodra je aan de verlies limiet zit of de winst limiet hebt behaald, weet je dat het tijd is om het online casino te verlaten.